Проектна діяльність школярів


Проектна діяльність школярів

Як різновид навчальної, проектна діяльність молодших школярів розширює наявний коло інтересів дитини, роблячи вплив на становлення особистісного світогляду, формування життєвих установок і пріоритетів. Організація проектної діяльності дітей - це один з напрямків інноваційних технологій освіти.Проектна діяльність школярів тісно пов'язана з дослідницькою. Остання дозволяє вивчити властивості об'єктів під мотивацією розширення інтересів дитини. Психологія молодшого шкільного віку включає в себе закладене природою прагнення до нового. Обидва види діяльності об'єднуються єдиними суспільно-значущими цілями, і загальної внутрішньою структурою.

Етапи існування, які проходить проектно-дослідницька діяльність школярів, об'єднуються тісною взаємодією дитини і вчителя, без якого неможливе повноцінне результативне навчання в групі. Тому проектна діяльність невід'ємна від процесу соціалізації, в ході якої діти вчаться шукати рішення поставленої задачі спільно, що сприяє становленню комунікабельності.

Багато педагогів дієво використовують у своїй роботі знання основ, на яких базується проектно-дослідницька діяльність молодших школярів, завдяки чому здатності молодших школярів максимально розкриваються. Подібна методика тягне до активізації діяльності молодших школярів, стимулюючи врівноваженість емоцій і підвищуючи впевненість у собі. Так як фізичне здоров'я школярів взаємопов'язане з психічним станом, то можна назвати подібну організацію педагогічного процесу найбільш корисною.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!