Навчальна діяльність школярів


Навчальна діяльність школярів

З моментом початку навчання в школі пов'язано безліч хвилювань, як з боку батьків, так і дітей. Це переломний момент у житті малюка, починаючи від зміни звичної обстановки і закінчуючи появою нових обов'язків і зміною режиму дня. Тому правильно організована навчальна діяльність молодших школярів безпосередньо пов'язана з успіхами в школі.

У ході навчальної діяльності дитина отримує нову для себе інформацію, намагається зіставити з уже наявною, в ході порівняння робить висновки про властивості об'єктів. В основі цих умінь лежить дослідницька діяльність школярів, без якої неможливо зацікавити дітей у навчальному процесі. Інтерес до нового - це поріг, на якому базується мотивація навчальної діяльності школярів. Навчальна діяльність повинна організовуватися педагогами, що орієнтуються на здатності молодших школярів.

Запропонована схема може виглядати так:- педагог ставить перед школярами завдання, що має їх зацікавити;

- поставлена задача ґрунтується на вже наявних знаннях, які можна співвідносити з новими питаннями;

- при отриманні відповіді на питання рішення моделюється в усній або письмовій формі;

- отримання і озвучування висновків;

- коректування педагогом отриманих результатів з позиції їх правильності;

- всі стадії, які проходить формування навчальної діяльності школярів, повинні проходити під контролем педагога, інакше пізнавальна діяльність школярів може призвести їх зовсім не до тих результатів, які очікуються.

Підсумовуючи, можна відзначити той факт, що будь-яка інтелектуальна діяльність дітей старшого дошкільного або молодшого шкільного віку та розвиток здібностей школярів неможлива без чуйної допомоги з боку батьків і вчителів.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!